World Library  

Search Results (6 titles)

Searched over 3.4 Billion pages in 0.15 seconds

Federated Media Type
 
hawaii (X) (X) Hawaiian Historical Society (X)

       
1
Records: 1 - 6 of 6 - Pages: 
book cover
Title:   Ka Mooolelo Hawaii
Author:   Lahainaluna
Publisher:   Hawaiian Historical Society
Language:   Hawaiian
Date:  
Subjects:   Non Fiction, Geography, Anthropology, Recreation, Hawaiian Geography
Collections:   Education
Book Id:   WPLBN0002096938
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (45)
 
Description Details
...The primary purpose of the Hawaiian Language Reprint Series, as noted in connection with the publication of the rst two buke in this series, is to make available signicant works originally printed in the Hawaiian language in the nineteenth and early tw...
 
Excerpt Details
...ku a ia ninau aku me ka ho‘oponopono pualu ‘ia o na pepa a pau, ‘o ia ka ke kumu a‘o i ho‘oponopono a ho‘opaku‘iku‘i aku ai no ka puke ‘o Ka Mooolelo Hawaii....
 
book cover
Title:   He Kuhikuhi O Ke Kanaka Hawaii (A Guide for Hawaiians)
Author:   J. W. H. Kauwahi
Publisher:   Hawaiian Historical Society
Language:   Hawaiian
Date:   1857
Subjects:   Non Fiction, Education, Hawaiian Language
Collections:   Education
Book Id:   WPLBN0002096884
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (120)
 
book cover
Title:   Ka Kaao O Laieikawai (The Legend of Laieikawai)
Author:   Henry M. Whitnky
Publisher:   Hawaiian Historical Society
Language:   Hawaiian
Date:  
Subjects:   Non Fiction, World History and History of Europe, Asia, Africa, Australia, New Zealand, etc., Hawaiian History
Collections:   Education
Book Id:   WPLBN0002096848
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (45)
 
Description Details
...Ua hoopuka ka mea nana i pai keia buke me ka olioli nui, ka makamua o ka hoao ana e hoolako i buke hoona-nea na na kanaka Hawaii. Ua loaa mua mai ia kakou na buke kula o na ano he nui wale, a he nui no hoi na buke i hoolakoia mai na kakou, e hoike mai ana ia kakou i ka pono a me ka hewa; aka, o ka buke mua nae keia i paiia na ka poe Hawaii nei,...
 
book cover
Title:   He Wahi Mooolelo No Batimea Puaaiki, No Wailuku, Maui
Author:   J. S. Gelina
Publisher:   Hawaiian Historical Society
Language:   Hawaiian
Date:   1865
Subjects:   Non Fiction, Education, Hawaiian Education
Collections:   Education
Book Id:   WPLBN0002097004
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (15)
 
Excerpt Details
...le ma kahi kokoke i Wailuku. Aole akaka lea ka makahiki o kona hanau ana. Ua manao ia i ka makahiki paha o ka Haku 1785. Ua olelo ia ma ka Mooolelo o Hawaii, i kona wa komalii uuku, ua eliia kona lua kupapau e kona makuwahine, a ma-nao oia e hoolei i kana keiki iloko, aka, ua hoo pakeleia ia i kekahi makamaka. No ke Akua kona pakele. Ua akaka lea, ua hanau ia o Puaaiki i k...
 
book cover
Title:   Ka Moolelo O Heneri Opukahaia (The History of Henry Obookiah)
Author:   Hawaiian Historical Society
Publisher:   Hawaiian Historical Society
Language:   Hawaiian
Date:   1867
Subjects:   Non Fiction, Auxiliary Sciences of History, Hawaiian History
Collections:   Education
Book Id:   WPLBN0002096932
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (60)
 
Description Details
... hooponoponoia kekahi mau hemahema o ua buke nei. O kekahi mau mea hoi, ua hookomo hou ia, no ka moolelo a Rev. S. W. Papaula i imi ai ma Kealakekua, Hawaii. He mea nui no kakou o Hawaii nei keia moolelo o Heneri Opukahaia; no ka mea, o ka makamua ia o na hana kupaianaha a ke Akua i hana lokomaikai mai ai i ko kakou Lahui nei; a no loko mai o ia hoomaka ana i mahuahua mai...
 
book cover
Title:   Buke Mele Lahui (Book of National Songs)
Author:   Hawaiian Historical Society
Publisher:   Hawaiian Historical Society
Language:   Hawaiian
Date:  
Subjects:   Non Fiction, Music, Collection of Hawaiian National Songs
Collections:   Music
Book Id:   WPLBN0002096765
Format Type:   PDF (eBook)
Average Rating:   (180)
 
Description Details
...o the turmoil of the late 19th century, in particular the 1887 promulgation of the Bayonet Constitution that disenfranchised so many subjects of the Hawaiian kingdom, the 1889 revolt that attempted to reverse the erosion of those civil rights, the 1893 overthrow of Queen Lili uokalani, and the counterrevolution in 1895 by loyalists trying to restore the Queen to the thro...
 
Excerpt Details
This book contains a selection of compiled national songs of Hawaii.
 
       
1
Records: 1 - 6 of 6 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.